Prawidłowy montaż klimatyzacji w naszym domu

Podczas montażu jednostki wewnętrznej, zawsze warto mieć na uwadze to, jaki jest dostęp do serwisu naszego urządzenia, chociażby z powodu czyszczenia filtrów, czy dezynfekcji parownika. Od lokalizacji jednostki zewnętrznej zależy wiele czynników, które później będą wpływać na jej działanie. O ile to możliwe, czasem warto przewidzieć montaż jednostki w taki sposób, by jej odległość od jednostki wewnętrznej stanowiła jak najkrótszy odcinek. Montaż klimatyzacji Warszawa http://eklimatyzacja.pl/instalacja-klimatyzacji/ Read more