Prawidłowy montaż klimatyzacji w naszym domu

Podczas montażu jednostki wewnętrznej, zawsze warto mieć na uwadze to, jaki jest dostęp do serwisu naszego urządzenia, chociażby z powodu czyszczenia filtrów, czy dezynfekcji parownika. Od lokalizacji jednostki zewnętrznej zależy wiele czynników, które później będą wpływać na jej działanie. O ile to możliwe, czasem warto przewidzieć montaż jednostki w taki sposób, by jej odległość od jednostki wewnętrznej stanowiła jak najkrótszy odcinek. Montaż klimatyzacji Warszawa http://eklimatyzacja.pl/instalacja-klimatyzacji zapewni jako usługę dodatkową do zakupionego sprzętu.
Jednostkę zewnętrzną najlepiej zamontować na konstrukcji wsporczej (najlepiej typ L), która będzie przytwierdzona do ściany zewnętrznej danego budynku. Można ją umiejscowić na konstrukcji nośnej naszego dachu albo na wylewce betonowej wykonanej na gruncie. Jeśli chodzi o klimatyzatory z pompą ciepła, jedynym możliwym miejscem montażu jednostki zewnętrznej jest umiejscowienie jej około 30-50 cm nad gruntem, żeby umożliwić odpływanie oraz nagromadzanie się kondensatu, który powstaje podczas odszraniania naszego agregatu zewnętrznego. Poza tym jednostki zewnętrzne zawsze należy montować w miejscach dobrze wentylowanych. Jeśli pozwolą nam na to możliwości, warto zapewnić łatwy dostęp, dla przeprowadzania serwisowania. Montaż klimatyzacji Warszawa oraz jej specjaliści wykonają z najwyższą starannością. Bardzo ważną kwestią jest również dobór lokalizacji, w której wytwarzany hałas, głównie wydobywające się przez wentylatory, nie będzie nadmiernie przeszkadzał użytkownikom oraz sąsiadom. Nie jest wskazane montowanie agregatu blisko okien oraz wejść do wszystkich budynków. Jeśli mamy już odpowiednie i zaakceptowane przez inwestorów miejsce dokonania montażu jednostki zewnętrznej, a także wewnętrznej. Można przystąpić do montowania, zawsze zaczynając od jednostki wewnętrznej. Najpierw montujemy stelaż, ponieważ na nim zostanie przez nas powieszona jednostka wewnętrzna na ścianie. Wyznaczamy za pomocą chociażby poziomicy z linijką i ołówka na ścianie środek jego położenia, dokładnie poziomujemy, a następnie przytwierdzamy stelaż do ściany. Następnie w wybranej ścianie wywiercamy otwór, którego średnica musi wynosić 65mm (będzie on potem zakryty przez jednostkę wewnętrzną). W tym otworze poprowadzona zostanie nasza instalacja freonowa, a także elektryczna oraz odprowadzenia zbierających się skroplin. Otwór musi być wykonany z lekkim, niewielkim spadkiem na zewnątrz. Odpływanie skroplin, które zbierają się w jednostce wewnętrznej, powinien dokonywać się zawsze w sposób grawitacyjny, poprzez wyprowadzenie rury ze spadkiem wynoszącym około 3%. Montaż klimatyzacji Warszawa dokonuje dzięki swoim fachowcom, którzy znają najlepsze techniki i wyróżnia ich profesjonalizm.
Rozwiązanie, w którym stosuje się pompkę, powinny być ostatecznym sposobem poradzenia sobie z tym problemem. Pompka stanowi część mechaniczną, a przez to zwiększa ryzyko, że dojdzie do awarii systemu klimatyzacyjnego. Po dokonaniu montażu instalacji odpływania skraplającej się wody, trzeba sprawdzić jej drożność. Należy zatem wlać około 2 litry wody do znajdującej się w urządzeniu tacy ociekowej. Jeżeli klimatyzator pracuje w naszym domu przez cały rok (jak na przykład serwerownia), rura odpływowa powinna mieć zamontowany kabel grzejny.